Kết thúc

Dịch vụ hoàn thiện

Hoàn thiện là công nghệ nâng cao tính thẩm mỹ và tính chất của phôi.Chọn từ nhiều lựa chọn các phương án hoàn thiện để giúp ích cho dự án của bạn.

Tùy chọn hoàn thiện cho phôi

Đánh bóng, đánh bóng, phun cát

Anodizing (Ⅰ , Ⅱ , Ⅲ , Hard),

Sơn (Bóng, Mờ),

Mạ, Điện di,

Đồ họa / Laser văn bản, Chiếu lụa, v.v.

Tranh Sơn tĩnh điện Anodizing

Sàng lụa Khắc laser

Chèn đồng Mạ điện Đánh bóng