Việc làm

Làm việc Wi cho chúng tôi

Tham gia nhóm UP RAPID và chiến đấu với những người trẻ đầy nhiệt huyết và sáng tạo

người.Đóng góp vào năng suất của con người và tạo ra một tương lai đáng mơ ước!

Jo trong Chúng tôi

Op vi Vị trí

Kỹ sư phần mềm

Thâm Quyến

2 vị trí tuyển dụng

Bán hàng ở nước ngoài

Thâm Quyến

3 vị trí tuyển dụng

Hoạt động web

Thâm Quyến

1 vị trí tuyển dụng

Cli của chúng tôi