Quan hệ đối tác

Partn er giao hàng

UP RAPID mang các bộ phận chất lượng cao được sản xuất trong nước ra thế giới thông qua một

hệ thống chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.Chúng tôi có hơn 20 đối tác nhà cung cấp địa phương,

đã hình thành sự tích hợp từ thu mua nguyên liệu thô đến hậu cần

giao thông vận tải.Sự hình thành của hệ thống chuỗi cung ứng đã củng cố

sự đa dạng của dịch vụ và sự thuận tiện của đầu ra hàng hóa.

C li của chúng tôi