Đội ngũ của chúng tôi

O ur Đội

Chúng tôi thuộc về một nhóm các thành viên trẻ yêu nghề của họ.Dưới

sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Riverson Yao, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn trong

công việc của chúng tôi và đạt được các mục tiêu đã đặt ra.Chúng tôi là một nhóm, mỗi thành viên là

chịu trách nhiệm về công việc tương ứng và mỗi thành viên trong ô là một

một phần quan trọng trong tiến trình của doanh nghiệp.

Riverson Yao

Người sáng lập & Giám đốc điều hành

Amy Huang

Giám đốc nhân viên

Yuanzhong Chen

Trưởng nhóm kỹ thuật

Fenghui Wong

Giám đốc sản xuất

Jerry

Giám đốc điều hành

Lavin Zeng

Giám đốc bán hàng

ChenMi

QA

Frank Lee

Mua sắm

C li của chúng tôi